Information till FFIA:s adopterade och deras familjer