Kallelse till årsmöte 2018

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte

23/5 2017, kl 18.00

Adress: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 3tr, Göteborg.
För er som inte kommer med bil kan man åka spårvagn nr 13 eller 7 från Drottningtorget eller buss 16 från hållplats Nordstan. Stig av vid hållplats Chalmers. Därifrån får man ta en promenad på 7-10 minuter. Man kan också åka buss 55 från t.ex Lilla Bommen eller Brunnsparken. Åk till ändhållplatsen "Sven Hultins plats" och promenaden blir då bara ett par minuter lång.

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast 18/5 2018 sänd till info@ffia.se.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2/5.

Välkomna!
Styrelsen genom  Eva-Lena Bergquist
Ordförande 

Dagordning årsmöte 2018