Ny bok om återresor och rötter!

Ny reportagebok om rötter och återresor. Följ 5 familjers återresor i boken Adoption: Den stora återresan. Författare: Mary Juusela

Det sägs att du vet vart du är på väg först när du vet varifrån du kommer.

Alla är vi nyfikna på varifrån vi kommer. Det är jakten på rötter, identitet och ursprung. Kanske adoptivbarn mer än andra. Utan den sista pusselbiten är det svårt att lägga livspusslet. Men en återresa slutar inte när flygplanet landar på en svensk flygplats. För många är det då den egentligen börjar.

I reportageboken Adoption - den stora återresan skildras inte bara själva återresan, utan även den viktiga tiden före och efter. Vi följer fem adoptivfamiljer under tre år i deras olika processer av att förbereda, fullborda och leva med en återresa.

Boken är unik och lyfter fram flera viktiga perspektiv, såväl från vuxna som minderåriga adoptivbarn och även adoptivföräldrar.

Därmed är vi stolta samarbetspartners.

Beställ ditt exemplar av boken här:http://millerbooks.tictail.com/ 

 Den Stora Aterresan Omslag