Nyhetsbrev nov 2013

Till alla FFIA familjer - senaste nytt

Informationen berör främst alla familjer med ansökan i landet men kan även ha ett allmän intresse för alla våra medlemmar. Som ni alla vet håller vi på med avvecklingen av vår förmedlingsverksamhet och vi ska försöka ge en bild av hur långt vi hunnit och läget med respektive land. Det är en hel del information och dokument som måste bli klara inför varje landgrupp som förs över, vilket går framåt men inte är helt okomplicerat eftersom olika utländska myndigheter och olika svenska organisationer är involverade. Vi redovisar i länken var i processen vart och ett av länderna befinner sig och hur planeringen framåt ser ut. Läs mer i brev (pdf).