Samtalsstöd för adopterade

I maj 2020 fick MFoF ett nytt regeringsuppdrag som innebär att myndigheten ska erbjuda adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. MFoF har upphandlat en extern leverantör för att tillhandahålla samtalsstödet. 
MFoF nyhetsarkiv