Råd och Stöd

Vi erbjuder våra medlemmar råd och stöd. I mitten av februari startar vi med att en legitimerad terapeut under två timmar per vecka kommer att finnas tillgänglig på telefon för att ge adopterade och deras familjer möjlighet till ett 30 minuters gratis samtalsstöd. Mer information kommer inom kort att läggas ut på medlemssidorna!

Som medlem kommer man att få tillgång till FFIA:s lösenordsskyddade medlemssida, och via den får man också information om aktuellt telefonnummer till samtalsstödtelefonen.

För de flesta adopterade och deras familjer fungerar det bra efter adoptionen, men ibland  kan man vid något tillfälle eller under en längre tid behöva söka terapeutisk hjälp.  Vi vet att detta kan var förenat med höga kostnader. 

FFIA:s styrelse kommer därför att föreslå kommande årsmöte att fatta beslut om att
bilda en fond, ur vilken man som medlem kan söka fondmedel för terapi.